ถนนสายไม้ถนนเครื่องเรือน ถนนเฟอร์นิเจอร์ ครั้งที่ 2