Spread the love

นิทรรศการถนนสายไม้ บางโพ (Bang Po Woog Street Learning and Exhibition Center)

วันที่ 01 กรกฏาคม – 31 กรกฏาคม 2565

เวลาเปิด -ปิด จันทร์ – เสาร์ 9.00 – 17.00 น.  หยุดวันอาทิตย์

กลุ่มที่ 1 (กลุ่มพื้นที่ )

ภาพรวมของอนุรักษ์พัฒนาชุมชนประชานฤมิตร

กลุ่มที่ 2 (กลุ่มผลิตภัณฑ์ )

การออกแบบผลิตภัณฑ์และแนวคิด

กลุ่มที่ 3 ( กลุ่มสื่อประชาสัมพันธ์ )

การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ ถนนสายไม้บางโพ