วันที่ 26/08/2563

ประชุมเรื่อง รณงค์เรื่องยาเสพติดที่ศาลเจ้าแม่ทับทิม

โดยมีสำนักงานเขตบางซื่อและชุมชมประชานฤมิตร