Spread the love

วันที่ 05/09/2563

ชุมชนประชานฤมิตร ได้รับทุนการศึกษาจากกองทุนไฟฟ้า

ณ สำนักงานเขตบางซื่อ

ทุนการศึกษาประกอบด้วย

  1. ชั้นประถม                   จำนวน  2 ทุน

  2. ชั้นมัธยม                     จำนวน  2 ทุน

  3. ชั้นปริญญาตรี            จำนวน   1 ทุน