Spread the love

งานถนนสายไม้ครั้งที่ ๖

ประชานฤมิตร วิจิตรงานไม้

วันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ณ ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ซอย ๒๔ ( ซอยประชานฤมิตร ) ปิดถนนคนเดิน

 

ประธานเปิดงาน :
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ประธานประชาคมประชานฤมิตร 

คุณส่วน ดวงจันทร์

 

ททท. ชวนคนรักไม้ เที่ยวงาน ” ถนนสายไม้ ครั้งที่6″ บริเวณถนนประชานฤมิตร แหล่งรวมผู้ผลิต และจำหน่าย เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จัก ของประชาชนชาวไทย และ ต่างประเทศ จำหน่ายสินค้า เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ งานไม้แกะสลักต่าง ๆ ไม้แปรรูปนานาชนิด และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จำนวนมากกว่า 200 ร้าน ตั้งเรียงรายตลอดถนนยาว 1,100 เมตร
การจัดงานครั้งนี้ ร้านค้าทุกร้านจัดจำหน่ายในราคาถูก เป็นพิเศษในช่วงวัน เวลาที่จัดงาน ซึ่งกำหนดจัดในช่วงเสาร์ – อาทิตย์ ของเดือนมกราคมของทุกปี

เอกลักษณ์ของชุมชนประชานฤมิตร

 • การสร้างซุ้มประตูประชาคมประชานฤมิตร
 • การแกะสลักไม้
 • เครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์
 • อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
 • ฯลฯ

รูปแบบการจัดงาน

เป็นการจัดงานในลักษณะ WALKING STREET หรือ ถนนคนเดิน โดยจะปิดถนนประชานฤมิตรตลอดสาย

 

กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจำหน่ายสินค้านาทีทอง เป็นสินค้าเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ตกแต่งบ้านนานาชนิดซึ่งได้รับความร่วมมือจากร้านค้าต่าง ๆ ส่งมาจำหน่ายในราคาลด 50 % จากราคาปกติ จัดวันละ 2 รอบ
  – ช่วงเวลา 00- 12.00 น.
  – ช่วงเวลา 15.00- 16.00 น.
 2. การแข่งขันแกะสลักไม้ จัดให้มีการแข่งขันรวม 2 ประเภท คือ ประเภทลายไทยและประเภทลายสากล โดยใช้แบบลายตามที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือช่าง แกะสลักไม้ของไทย จึงขอเชิญช่างแกะสลักจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่ ร้านวันชัยการช่าง โทร. 02-587-1495 มือถือ 06-092-6549 ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 22 มกราคม 2547
  ระยะเวลาการแข่งขัน 2 วัน คือ วันที่ 31 มกราคม 2547 และวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2547 ตั้งแต่เวลา 00 – 17.00 น.
 3. การฝึกวิชาชีพระยะสั้น 10 วิชาชีพ (ใช้เวลาเรียน 3 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 00- 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. สอนฟรี โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร สอนการทำเทียนแฟนซี การเพ้นท์กระจก ประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย การทำพิมเสนน้ำ ฯลฯ
 4. ชมการแสดงของเด็กและเยาวชน จำนวนมากกว่า 50 ชุดการแสดง ตั้งแต่เวลา 00 – 16.00 น. ทั้ง 2 วัน ๆ ละ 2 เวที คือ เวทีด้านถนนประชาราษฎร์และเวทีด้านถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
 5. การประกวดงานประดิษฐ์กรรม ชุดร่องรอยพื้นผิวแห่งวิถีไทย ตอนสืบสานตำนานไม้ โดยผู้สมัครจะต้องสเก็ตภาพการออกแบบส่งมาพร้อมกับใบสมัคร เมื่อภาพสเก็ตได้รับการคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือก จะสร้างสรรค์งานจริงจากภาพสเก็ต การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินสด 50,000.00 บาท
  ระดับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
  2. ระดับประชาชนทั่วไป
  ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมภาพสเก็ตการออกแบบได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางซื่อ โทร. 02- 586-9978
 6. การแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย โดยสภาวัฒนธรรมเขตบางซื่อ กำหนดจัดเป็น 2 ประเภท ผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทและโล่เกียรติยศ
  1. ประเภทเยาวชน
  – เยาวชนชาย อายุ 12- 18 ปี จำนวน 50 คน
  – เยาวชนหญิง อายุ 12- 18 ปี จำนวน 50 คน
  2. ประเภทประชาชนทั่วไป
  – ประชาชนหญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป จำนวน 50 คน
  – ประชาชนชาย อายุ 19 ปี ขึ้นไป จำนวน 50 คนผู้สนใจสมัครได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางซื่อ ระหว่งวันที่ 8- 26 ธันวาคม 2546 โทรศัพท์02- 586-9983
 7. การแสดงดนตรีลูกทุ่ง เวทีการแสดงด้านถนนประชาราษฎร์ ตั้งแต่เวลา 00 – 24.00 น.
 8. เชิญชิมอาหารอร่อย จากร้านต่าง ๆ ในเขตบางซื่อ ซึ่งตั้งจำหน่ายตามศูนย์อาหารในบริเวณงานกำหนดการงาน ” ถนนสายไม้ ครั้งที่ 6″
  วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2547
  ณ ซอยประชานฤมิตร (ซอยประชาราษฎร์ 24) เขตบางซื่อวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2547เวลา 00 น. – พิธีเปิดโดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  (นายสมัคร สุนทรเวช) เป็นประธานในพิธี
  กิจกรรมของงาน (10.00- 24.00 น.)
 9. ชมสินค้าเครื่องเรือนและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน บริเวณร้านค้าตามแนวถนนประชานฤมิตร
  1. รายการ “สินค้านาทีทอง” ในช่วงระยะเวลา 00 – 12.00 น. และเวลา 15.00 – 16.00 น.
  2. ชมการแข่งขันการแกะสลักไม้
  3. การฝึกอาชีระยะสั้น 10 วิชาชีพ โดยสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
  4. ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยเด็กและเยาวชนในเขตบางซื่อและการแสดงจากวัฒนธรรมเขตบางซื่อ
  5. ศูนย์รวมร้านอาหารอร่อยเขตบางซื่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2547
เวลา 10.00 – 24.00 น. – ชมกิจกรรมต่าง ๆ ของงานเช่นเดียวกับวันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2547
เวลา 20.00 น. – พิธีมอบโล่รางวัลผู้ชนะการแข่งขันงานแกะสลักไม้ ณ เวทีการ
แสดงถนนประชาราษฎร์ สาย 1

 

การไปเที่ยวชมงาน มีทางเข้าบริเวณจัดงาน 2 ทางด้วยกัน ดังนี้

 1. ด้านถนนประชาราษฎร์ เข้าทางซอยประชาราษฎร์ 24 ตรงข้ามซอยวัดบางโพ มี รถประจำทางผ่าน สาย 117,5,64,33,90,32,49,ปอ.23,ปอ.6
 2. ด้านถนนกรุงเทพ- นนท์ สาย 65,30,97,51,16,50,ปอ.60,ปอ.505

จุดที่สามารถจอดรถฟรี และการบริการรถรับ – ส่ง

 • ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโลตัส ประชาชื่น
 • อาคารจอดรถตลอดมณีพิมาณ ใกล้แยกประชาชื่น
 • ธนาคารกสิรไทย สาขาบางโพ
 • วัดและโรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส

หมายเหตุ ผู้ที่จอดรถจุดที่ 1 และ 2 จะมีรถบริการรับ – ส่ง ฟรี ซึ่งรถจะวิ่งวนระหว่างถนนประชาราษฎร์และถนนกรุงเทพ-นนท์

 

สนับสนุนโดย

สำนักงานเขตบางซื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน