ร้านค้าในถนนสายไม้

  1. ร้านเฟอร์นิเจอร์
  2. ร้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ฟิตติ้ง
  3. ร้านแกะสลักไม้และกลึงไม้
  4. ร้านอาหาร
  5. ร้านประตู วงกลบ
  6. ร้านเครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า
  7. ร้านสี