Spread the love

งานถนนสายไม้ครั้งที่ ๑๐

วิถี บางซื่อ ๑๑๑ ปี สืบสานตำนานไม้

วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๑

ณ ถนนประชาราษฎร์ สาย ๑ ซอย ๒๔ ( ซอยประชานฤมิตร ) ปิดถนนคนเดิน

 

ประธานเปิดงาน :
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

ประธานประชาคมประชานฤมิตร 

คุณประสิทธิ์ สืบจากลา

 

กำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 1. การจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ไม้ และงานไม้แกะสลักต่างๆ ในราคาที่ถูกกว่าปกติเฉพาะในงานนี้เท่านั้น
 2. การจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน เช่น กระจกเพ้น–แกะลายโคมไฟเครื่องใช้ในครัวสแตนเลส ฯลฯ
 3. การประกวดแข่งขันการแกะสลักไม้ โดยจะเปิดรับสมัครช่างแกะสลักจากทั่วประเทศจัดให้มีการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • ประเภทลายไทย
  • ประเภทลายสากล
 4. การประกวดแข่งขันตกแต่งหน้าร้านค้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
  • ประเภทสวยงาม
  • ประเภทความคิดสร้างสรรค์
 5. การออกบูธแสดงกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 6. การออกบูธแสดงกิจกรรมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 7. การฝึกอาชีพระยะสั้น 10 วิชาชีพ จากสำนักพัฒนาสังคม
 8. การจำหน่ายสินค้านาทีทองของร้านค้าในซอยประชานฤมิตร
 9. การแสดงชุดพิเศษจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 10. การแสดงของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางซื่อ
 11. การจัดแสดงสินค้า OTOP ของชุมชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียนของพื้นที่เขตบางซื่อ

การจัดงาน “ ถนนสาย​ไม้ ครั้งที่ ๑๐ ” ประจำปี ๒๕๕๑ ​ในครั้งนี้ นำ​โดย นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น ประธานการจัดงาน จัดขึ้น​เพื่อ​เป็น​การเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๑๑ ปี ของเขตบางซื่อ รวม​ทั้ง ​เพื่อ​เผย​แพร่ชื่อ​เสียงของ “ ถนนสายไม้ ประชานฤมิตร​ให้​เป็นที่รู้จักกันอย่าง​แพร่หลาย ​เพื่อส่ง​เสริม​ให้​เกิด​การกระจายราย​ได้​ในท้องถิ่น ​และ ​เพื่อ​เป็น​การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม​ไทย​เกี่ยวกับ​การ​แกะสลัก​ไม้ ​การผลิต​เครื่อง​เรือน ​เฟอร์นิ​เจอร์​ไม้​ให้คงอยู่สืบ​ไป

งานนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรหลายหน่วยงานให้การสนับสนุน

นำโดย นายสมศักดิ์ จันทวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ,
นายประสิทธิ์ สืบจากลา ประธานประชาคมประชานฤมิตร ,
นายนภดล สะวิคามิน
ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ